ÅRETS AKSJON

Adventaksjonen 2019 vil sikre ungdommer mellom 15 og 17 år i Caquetá, et tidligere geriljaområde i Colombia, yrkesopplæring for økt inntekt og bedre levekår. Dette vil minske risikoen for at ungdommene rekrutteres til aktiviteter som truer freden i området. 

Ved å gi ungdom utdanning i fiskeoppdrett får de muligheter for arbeid og en stabil inntekt. Det bidrar også til bedre ernæring på landsbygda der ungdommene og deres familier bor.

Ungdommene bor i et område der mange har vært rekruttert til geriljakrig eller kriminell aktivitet. Prosjektet bidrar til fredsbygging ved å gi ungdommene et alternativ der de kan skape seg en bedre fremtid med egen inntekt. De vil også få opplæring i fredelige løsninger av konflikter, hvordan løse uenighet om rettigheter til jorda og hvordan å delta i samfunnet rundt seg. Dette vil byge fred for alle i området.   

Opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett
Ungdommen skal få kunnskap og opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett. De vil også få opplæring i hvordan å utarbeide forretningsplaner, oppstart av egen bedrift og fredsbyggende arbeid.

Caritas Colombia og Amazonia Universitet samarbeider med andre institusjoner om å gi yrkesutdanning til ungdommene.

Inntektene fra Adventaksjonen 2019 vil gå til å:

gi ungdom opplæring i fiskeoppdrett

gi ungdom utdanning i effektivt og klimasmart landbruk

gi opplæring i markedsføring av landbruksprodukter

organisere småbønder for å redusere kostnader ved produksjon og salg

gi minst 50 prosent av yrkesopplæringsplassene til kvinner

sikre at kvinner deltar i beslutningsprosesser i lokalsamfunnet

gi lederopplæring

 

Hvordan skal vi nå målet:
For å oppnå målet om å sikre ungdommene et levebrød må vi jobbe på ulike fronter:

1. Opplæring av ungdom i produksjon av fisk  
Fiskeoppdrett er den mest etterspurte matproduksjonen i verden i dag, slik er det også i Colombia. Det er likevel vanskelig å finne folk som har den tekniske og praktiske kunnskapen som trengs for å drive fiskeoppdrett. Mange har enten høyere utdanning og høy lønnsforventning, - eller så er de ufaglærte arbeidere. Derfor er det mange steder et behov for å gi ungdom opplæring, slik at de som ellers ikke ville fått jobb, kan få det. Prosjektet Adventsaksjonen støtter i 2019 ligger i områdene hvor det er et gap mellom hvilke behov man har for ungdom med kompetanse, og den faktiske kunnskapen ungdommen har. Adventsaksjonen 2019 skal gi ungdom mulighet til å få jobb gjennom å:  

  • tilby praksisplasser i fiskeoppdrett på eksisterende yrkesskoler.

  • tilby nettbasert læring. 

 

 

2. Forbedre inntekten for ungdommer og deres familier gjennom etableringen av egne bedrifter og/eller kvalifisere dem for jobber i akvakulturmarkedet

Prosjektet vil:
• Gi økonomisk og teknisk støtte til ungdom så de kan opprette egne bedrifter.
• Forbedre produktiviteten og skape nye virksomheter. Dette vil skape nye arbeidsplasser, samtidig som man utdanner ungdom som er kvalifisert til ulike typer jobber innen akvakultur.
• Opprette regionale støttesentre for lagring, bearbeiding og produksjon / forbedring av fisk.